HOME Opvoeding Gezond&Wel Muziek Voorlezen TIPS! Kindje op Schoot Columns Dagje Uit Recepten KidsBlog Forum
 

 

 

Zijn de traditionele schooltijden voorbij?

 

De traditionele schooltijden zijn voorbij... Tenminste als het aan veel ouders ligt. In november 2010 liet www.zwijsenouders.nl, het online platform voor betrokken ouders met kinderen van 2 tot 13 jaar, een groot representatief onderzoek uitvoeren naar de mening van ouders over verschillende schooltijdenmodellen. Volgens de helft van alle ondervraagden mag het traditionele schooltijdenmodel op de schop. Ook de regering laat scholen steeds vrijer bij het indelen van de onderwijstijd. Zo starten volgend schooljaar vanuit de overheid pilots waarbij basisscholen hun lesuren flexibeler kunnen verdelen over het schooljaar en zelfs les kunnen geven tijdens de zomervakantie.

 

De afgelopen jaren is er de nodige discussie geweest over schooltijden en schoolvakanties. Scholen hebben te maken met centraal vastgestelde data voor de zomervakanties en adviesdata voor de overige vakanties. De schooltijden leiden voor veel ouders tot knelpunten. Maar hoe groot zijn die knelpunten? Willen ouders het inderdaad anders? En zo ja, hoe dan?

 

Van continurooster tot bioritme
Ruim 400 ouders met een jongste kind in groep 1 t/m 8 deden mee aan het onderzoek van ZwijsenOuders.nl. De verdeling van de kinderen over de groepen was representatief. Van de ouders die meededen, is 70% moeder en 30% vader. De meeste ouders (89%) voeden hun kinderen op in gezinsverband. Van de ondervraagde ouders heeft 75% een betaalde baan van meer dan 12 uur per week (31% werkt fulltime). 86% van de ondervraagden gaf aan dat de school het traditionele schooltijdenmodel* hanteert. Van de overige scholen werkt 12% met het continurooster**, 2% met het 5-gelijke-dagen-model*** en 1 school met het bioritme-model****. Geen van de ouders gaf aan dat de school werkt met het 7-tot-7-model*****.

 

Meest tevreden? Continurooster!
Hoe tevreden zijn ouders over het schooltijdenmodel van hun school? Bij het traditionele model is 26% zeer tevreden en 53% tevreden. Veel ouders geven aan het prettig te vinden om thuis met hun kind te lunchen. Ook wijzen ze op het belang van vrije tijd tussen de middag. Een ander veelvoorkomend argument is: ‘We zijn het niet anders gewend’. Maar ontevreden geluiden zijn er ook. Het continue halen en brengen is een probleem. Net zoals de lange middagpauzes en de verschillende lestijden van onder- en bovenbouw. Ouders van scholen met een continurooster blijken het meest tevreden (42% is zeer tevreden, 46% is tevreden). Ouders waarderen de langere namiddag om te spelen, de duidelijke structuur van het overblijven en de betere mogelijkheden voor zichzelf om te (blijven) werken. ‘Er zijn geen problemen met opvang’.

 

Traditionele schooltijden slecht voor carrière
Werk en carrière blijken voor ouders sowieso de belangrijkste redenen om de traditionele schooltijden te wijzigen. Want ondanks heel veel positieve geluiden, vindt de helft (!) van álle ondervraagde ouders dat de traditionele schooltijden aangepast mogen worden. Eenderde geeft daarbij aan dat het traditionele model niet past in een moderne maatschappij. Ouders vinden vooral dat de schooltijden hen beperken in de dagen waarop ze willen werken (43%) en menen dat het model het moeilijk maakt om te (blijven) werken (37%). Het meest kritisch zijn: ouders met kleuters, moeders en niet-werkende ouders.

 

Moeders kiezen continurooster
Op de vraag naar welk schooltijdenmodel de voorkeur zou uitgaan als die keuze helemaal vrij zou zijn, kiest 42% van de ondervraagden bewust voor het traditionele model. Want, zo geeft een ouder enigszins geïrriteerd aan: ‘Kinderen moeten opgevoed worden door de ouders en niet door de leerkrachten’. En een andere ouder meent: ‘Waarom zou je iets wijzigen wat al decennia lang zonder veel problemen werkt?’. Wel wint het continurooster duidelijk aan populariteit. Eén op de drie ouders spreekt er zijn voorkeur voor uit. Opvallend is dat dit vooral moeders en niet-werkende ouders zijn. Aan de andere kant hebben zij waarschijnlijk het meest te maken met het dagelijkse halen en brengen tussen de middag. Ouders die hun voorkeur uitspreken voor het continurooster blijken vooral behoefte te hebben aan: rust en regelmaat, minder rommeligheid en meer duidelijkheid omdat alle kinderen overblijven.

 

Opa’s en oma’s: favoriete oppas
Hoe zit het met de opvang van al die basisschoolleerlingen? Daarvan maakt maar liefst 61% gebruik. Het merendeel van de kinderen gaat naar de tussenschoolse opvang (34%). Maar ook naschoolse opvang (23%) en opa’s en oma’s (26%) komen veel voor. Vooral over de laatste variant zijn ouders (zeer) tevreden (96%). Overigens gaan kinderen naarmate ze ouder worden, minder vaak naar de opvang. Kinderen in de bovenbouw gaan vaker zelf van en naar school en lunchen ook vaker zelf thuis of bij vriendjes. Ouders vinden al die opvangmogelijkheden erg belangrijk om te kunnen werken. Dat geldt vooral voor de overblijfmogelijkheden op school (89%) en de voor- en naschoolse opvang (81%). Toch zijn veel ouders ook faliekant tegen het fenomeen buitenschoolse opvang. Want met de stelling ‘Buitenschoolse opvang is niet goed voor kinderen en dient zoveel mogelijk vermeden te worden’ is 41% van de ouders het eens.

 

Zomervakantie? Die moet blijven!
Schoolvakanties zorgen in veel gezinnen voor problemen. Bijna 80% van de werkende ouders geeft aan dat hun eigen vakantiedagen niet aansluiten bij de duur van de schoolvakanties. Onder alleenstaande ouders is het probleem nog groter: ruim 90% geeft zijn onvrede aan. Toch blijkt de zomervakantie een fenomeen waaraan niet te tornen valt: 70 % van alle ouders is (zeer) tevreden over de lengte ervan. ‘De lange zomervakantie is nodig om de kinderen voldoende rust te bieden’, vindt 67%. Als de zomervakantie wordt ingekort, wil 86% dat de dagen worden gecompenseerd op een ander moment in het jaar. En een vrije keuze bij het opnemen van schoolvakanties? Daaraan blijkt 71% van de ouders geen behoefte te hebben.

 

Uitleg schoolmodellen

* Traditioneel model - Schooltijden van (ongeveer) 8.30 – 12.00 uur en 13.15 tot 15.15 uur. Woensdagmiddag is vrij (de onderbouw soms ook op vrijdagmiddag).

** Continurooster - Vier dagen van ongeveer 8.30 tot 14.30 uur. Woensdag les van 8.30 tot 12.00 uur. Alle kinderen blijven over.

*** Vijf-gelijke-dagen-model - Elke dag school van ongeveer 8.30 – 14.30 uur. Alle kinderen blijven over, geen vrije woensdagmiddag.

**** Bioritme-model - Elke dag school van 8.30 tot 16.30 uur. De pauze duurt van 12.00 tot 14.30 uur; de kinderopvang verzorgt een programma met sport, cultuur en rustige activiteiten.

***** 7-tot-7-model - School is elke dag open van 7.00 tot 19.00 uur, 52 weken per jaar. School biedt samen met de kinderopvang een geïntegreerd programma van onderwijs, sport en ontspanning. De schoolvakanties worden gespreid.

 

Behoefte om te reageren? Ga naar onze blog of één van onze sociale netwerken.

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

 

 

 

© 2004 - 2018 PeuterPlace.nl - Alle rechten voorbehouden - Over Peuter Place - Copyright