HOME Opvoeding Gezond&Wel Muziek Voorlezen TIPS! Kindje op Schoot Columns Dagje Uit Recepten KidsBlog Forum

 

 


Nieuwe regels in het onderwijs per 1 augustus
2006


 
     
 

Op dit moment genieten de meeste mensen uit het onderwijs, zowel de leraren als de leerlingen van de zomervakantie. In augustus zal het nieuwe schooljaar beginnen. Vanaf dat moment zullen ook een aantal nieuwe regels ingaan. Wellicht verandert er ook iets voor u en uw kind. Postbus 51 heeft de nieuwe regels en veelgestelde vragen voor het nieuwe schooljaar voor u op een rijtje gezet.

 

Wat is de overheid van plan met de schooltijden in het primair onderwijs?

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) legt vanaf augustus 2006 de maximale lengte van de schooldag (5.5 uur) en de huidige urenverdeling tussen de onderbouw en bovenbouw niet meer wettelijk vast. Scholen krijgen hierin meer vrijheid maar hebben nog wel te maken met wettelijke randvoorwaarden.
Nieuwe plannen voor de schooltijden.

 

Wat is de overheid van plan met de tussenschoolse opvang van mijn kind?

Vanaf 1 augustus 2006 is het schoolbestuur verantwoordelijk voor het (laten) organiseren van de overblijf. De school bepaalt in overleg met de ouders de manier waarop dit wordt georganiseerd. U krijgt hiervoor via de medezeggenschapsraad instemmingsrecht. De overheid stelt financiële middelen beschikbaar voor onder andere de ondersteuning van de organisatie van tussenschoolse opvang en de scholing van overblijfkrachten.
Nieuwe plannen van de overheid wat betreft de tussenschoolse opvang van uw kind.

 

Wat is ouderbijdrage en moet ik die betalen?

Scholen voor (speciaal) basisonderwijs en (speciaal) voortgezet onderwijs mogen aan de ouders van hun leerlingen een vrijwillige financiële bijdrage vragen voor extra voorzieningen en activiteiten. Basisscholen gebruiken deze bijdrage vooral voor festiviteiten zoals het Sinterklaasfeest en schoolreisjes. Scholen voor voortgezet onderwijs gebruiken deze ouderbijdrage vaak voor aanvullend lesmateriaal, schoolkamp, excursies en culturele activiteiten. Meer informatie over ouderbijdrage.

 

Wanneer zijn de schoolvakanties in 2006 en 2007?

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) geeft de data van de schoolvakanties voor de scholen aan. Hierbij gelden voor de korte schoolvakanties adviesdata en zijn de data voor de vakantie in de zomer vastgesteld. Op de website van Postbus 51 kunt u zien wanneer de schoolvakantie in uw regio van start gaan.


Hoeveel moet ik betalen voor het onderwijs?


De wettelijke kosten zijn per schoolsoort anders. Een overzicht van deze wettelijke kosten.

 

Hoe kies ik een basisschool voor mijn kind?

U wilt een basisschool voor uw kind kiezen. Om dat zo goed mogelijk te doen heeft u informatie over basisscholen uit uw omgeving nodig. Tips en hulpmiddelen die u kunnen helpen bij uw keuze.

Zie ook de informatie op Peuter Place: De eerste school kiezen.

 

Welke vakken krijgt mijn kind op de basisschool?

In de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) staat beschreven wat uw kind in ieder geval op de basisschool moet leren. Het onderwijs brengt uw kind niet alleen feitenkennis bij maar heeft ook tot taak de sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden van uw kind te ontwikkelen. Meer hierover leest u op de website van Postbus 51.

 

 

 

 
 

 

 
 
HOME Opvoeding Gezond&Wel Muziek Voorlezen TIPS! Kindje op Schoot Columns Dagje Uit Recepten KidsBlog Forum

 

   
© 2007 Peuter Place - Alle rechten voorbehouden - Over Peuter Place - Copyright