HOME Opvoeding Gezond&Wel Muziek Voorlezen TIPS! Kindje op Schoot Columns Dagje Uit Recepten KidsBlog Forum

 

De kleuterschool moet terug!

 

 
 

Op vrijdag 25 november vindt in de Nieuwe Buitensociëteit in Zwolle het congres ‘De kleuterschool Moet terug!’ plaats. Dit spraakmakende congres omvat voor- en tegenstanders van de terugkeer van de kleuterschool, en de organisatoren hopen dat dit congres zal uitgroeien tot een groot landelijk debat.

Onze peuters en kleuters worden meegesleurd in de vaart der volkeren. We denken in producten die, mits we maar op tijd controleren en verdelen, steeds maar beter worden. Ook onze peuters en kleuters zijn producten geworden, waarvan we steeds meer verwachten van onze kleuters en als ze niet aan ons ideale plaatje voldoen, moet er dringend wat gebeuren. Er is echter geen enkel bewijs dat compensatieprogramma’s voor jonge kinderen nuttig zijn. Er is vaak wel onmiddellijk effect, maar de voorsprong van kinderen met extra ondersteuning is na twee jaar op de gewone kleuterschool volledig weg. De kleuterschool is kennelijk zo gek nog niet! Exact 20 jaar na invoering van de basisschool zijn er genoeg signalen die om een kritische heroverweging vragen.

 
 

 

De wens tot voorkomen en bestrijden van achterstanden leidt er ook toe dat scholen de opdracht krijgen om rendement te leveren. Door de overheid gestelde doelen dienen bereikt te worden en scholen worden op hun output beoordeeld. Om vast te stellen of een kind een mogelijke ontwikkelingsachterstand heeft en om vast te stellen of een school wel voldoende leeropbrengst biedt moet getoetst worden. Het toetsen van jonge kinderen heeft hiermee een tweeledig doel. Enerzijds wordt getoetst om te weten of een kind extra aandacht nodig heeft, anderzijds wordt getoetst of de school wel een “goede” school is. Dit lijkt een spagaat waaraan de kinderen onderdoor kunnen gaan. Dit mede omdat de leerkrachten gespannen raken over de doelen die ze moeten bereiken, met als gevolg een negatief effect op de spontane interactie met het kind.

Daarom wordt in dit congres de stelling verkend ‘De kleuterschool moet terug’ . De kleuterschool immers was een plek waarbij er juist veel aandacht was voor individuele kinderen en hun ontwikkeling en waarbij kinderen worden beoordeeld naar de ontwikkelingsfase waarin ze zitten. De toenmalige kleuteropleiding en de kleuterjuffen waren hier ook goed op toegerust, iets wat in de huidige basisschool wordt gemist. Nederland neemt een eenzame positie in: In geen enkel ander europees land is de kleuterschool afgeschaft.
Verschillende hoogleraren maar ook mensen uit de onderwijspraktijk luiden in feite de noodklok. Het congres is met name bedoeld voor directies en onderwijzers uit de basisschool, pedagogen, jeugdartsen, logopedisten en andere professionals, maar sluit de deuren niet voor een ieder die het kleuteronderwijs een warm hart toedraagt.

Meer informatie op www.kleuterschoolterug.nl.

Wat vinden ouders hiervan? Reageer op ons forum.


 
 

 

 
 
HOME Opvoeding Gezond&Wel Muziek Voorlezen TIPS! Kindje op Schoot Columns Dagje Uit Recepten KidsBlog Forum

 

   
© 2007 Peuter Place - Alle rechten voorbehouden - Over Peuter Place - Copyright